Privacy & Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Telefoon: +31850876340

Correspondentieadres: Planciusstraat 1D-I 1013MD Amsterdam

Website: www.bootnodig.nl

E-mail: info@bootnodig.nl

FB: https://www.facebook.com/bootnodig

BTW-nummer: NL853987506B01

Bank: NL57RABO0322879922

BIC: RABONL2U

KVK: 60623047 Vestigingsnummer: 000029803454

Privacyverklaring Bootnodig

Bootnodig, gevestigd aan Planciusstraat 1D-I 1013MD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bootnodig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer (Geldt alleen voor Huursloep Adam, Huursloep Amsterdam, Huursloep Leiden, Huursloep Haarlem en Huursloep Utrecht. Hieronder wordt naar deze boten verwezen als: ‘Huursloep’.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bootnodig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bootnodig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om voor u een mooie boottocht te kunnen organiseren, hebben we persoonlijke gegevens van u nodig om met u in contact te blijven. Uw naam, telefoonnummer en e-mail adres zijn daarvoor voldoende. Zonder het afgeven van deze persoonlijke gegevens is het voor ons niet mogelijk om met u in contact te blijven. Wij vragen u toestemming voor het gebruiken van uw gegevens tot dit doel bij het invullen van het informatieformulier.

Wij vragen uw bankrekeningnummer alleen op als u direct bij ons een betaling doet. Momenteel geldt dit alleen voor de Huursloep. In die gevallen doet u de betaling direct bij ons en wij betalen dan de rederij / schipper. Uw bankrekeningnummer is alleen bij ons bekend. Zonder het afgeven van uw bankrekeningnummer is het niet mogelijk bij ons direct een betaling te doen. Wij gebruiken uw bankrekening ook voor het terugstorten van de door u betaalde borg.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bootnodig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bootnodig) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bootnodig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens

Uw gewone persoonsgegevens vragen wij omdat wij contact met u moeten onderhouden voor het organiseren van uw vaartocht. Wij onderhouden contact voordat u vaart (of aangeeft te overwegen te gaan varen). Ook vragen wij u naderhand of uw vaartocht goed verlopen is en of deze heeft plaatsgevonden. Na een jaar vragen wij u eenmalig of u overweegt weer te willen gaan varen. In totaal bewaren we uw gewone persoonsgegevens niet langer dan 3 jaar.

Voor vaartochten met de huursloep vragen we ook uw rekeningnummer. Dit doen we uitsluitend omdat u deze boot vooraf moet betalen. Een borgsom is bij de betaling inbegrepen. De borg storten we terug op uw rekening en daarvoor hebben we ook uw rekeningnummer nodig. Uw rekeningnummer bewaren we niet langer dan 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bootnodig verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Nadat u uw persoonlijke gegevens bij ons heeft achtergelaten zoeken we een geschikte en beschikbare boot. Als we die gevonden hebben, dan delen wij uw gegevens met de schipper / rederij zodat zij direct met u in contact kunnen treden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bootnodig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder maken wij gebruik van Gmail voor de verwerking van onze e-mail. Deze gegevens zijn beschermd met goede wachtwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bootnodig gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We maken gebruik van de volgnede kookies:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Tawk.to

Naam: _tawkuuid

Functie: chatten mogelijk maken

Bewaartermijn:  half jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bootnodig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bootnodig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bootnodig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bootnodig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bootnodig.nl